Good Night

Good Night

Melisa bitkisi ballıbabagiller ailesinden olup 25 – 100 cm arasında yüksekliği değişen bir bitkidir.

Dünya’da Fransa, Bulgaristan, Almanya ve Romanya’da yaygın olup ülkemizde Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde yetiştirilmektedir.

Kullanımı günümüzden 2000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Melisa latince “arı yaprağı” anlamına geldiği gibi “mel” kökü latince “bal” anlamına gelmektedir. Arıların beslenmek için kullandığı nektarca zengin bir bitkidir. Bu özelliği ile de Yunan Mitolojisine girmiştir.

Melisa Mitolojiye göre Girit’te hüküm süren kral Melisseus’un kızıdır. Tanrıça Reia İda Dağın’da bir mağarada gizlediği küçük Tanrı Zeus’u büyütme görevini Melisa’ya verir. Zeus’u büyüten Melisa Yunan Tanrılarının ve Tanrıçalarının başı olur.

 

Mitolojiden günümüze uzun bir hikayesi olan Melisa özellikle günümüzde yatıştırıcı ve antiseptik etkilerinden dolayı gecelerimizin vaz geçilmezi olmuştur.

 

Nasıl uyuyup nasıl uyanacağımızı belirlemek her daim bizim elimizde, Mim And More ailesi olarak bu efsanevi bitkiyi “Good Night” serimizle sizlerle buluşturuyoruz.

 

 

Doğanın Sihrini Hissetmeniz Dileğiyle……